کمیته علمی و داوران

  دکتر الیاس خواجوی
  دکتر الیاس خواجوی

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر سید مسعود سلیمان پور
  دکتر سید مسعود سلیمان پور

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

  دکتر سیده سارا کریمی
  دکتر سیده سارا کریمی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  دکتر محمد سعید امامی
  دکتر محمد سعید امامی

  دانشگاه جامع علمی- کاربردی

  دکتر مصطفی زارعی
  دکتر مصطفی زارعی

  دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر مریم اصغری
  دکتر مریم اصغری

  دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

  دکتر علی اکبر باغستانی
  دکتر علی اکبر باغستانی

  دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق

  دکتر امیررضا صفایی
  دکتر امیررضا صفایی

  دانشگاه امام خمینی

  دکتر فرنوش جعفری
  دکتر فرنوش جعفری

  دانشگاه تبریز

  دکتر محمدرضا گودرزی
  دکتر محمدرضا گودرزی

  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

  دکتر الهام پورمهابادیان
  دکتر الهام پورمهابادیان

  دانشگاه سوره

  دکتر نگین کشاورزنیا
  دکتر نگین کشاورزنیا

  دانشگاه جامع علمی- کاربردی

  دکتر یعقوب حسینی
  دکتر یعقوب حسینی

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

   دکتر عفت فتحی
  دکتر عفت فتحی

  دانشگاه اصفهان

  دکتر محمدرضا نقوی
  دکتر محمدرضا نقوی

  دانشگاه پیام نور

  دکتر محمدرضا هادی
  دکتر محمدرضا هادی

  دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر یلدا خلعتبری
  دکتر یلدا خلعتبری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتر بیوک صفرزاده
  دکتر بیوک صفرزاده

  دانشگاه پیام نور

  دکتر هادی بافری
  دکتر هادی بافری

  دانشگاه آزادد اسلامی واحد تهران شرق

  دکتر محمدکیان فتوکیان
  دکتر محمدکیان فتوکیان

  دانشگاه شاهد

  دکتر قاسمعلی ناظمی
  دکتر قاسمعلی ناظمی

  دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر لیلا کارپیشه
  دکتر لیلا کارپیشه

  دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر عبدالمجید سهیل نژاد
  دکتر عبدالمجید سهیل نژاد

  دانشگاه پیام نور

  دکتر یعقوب زارعی
  دکتر یعقوب زارعی

  دانشگاه پیام نور

  دکتر علیرضا رابط
  دکتر علیرضا رابط

  مرکز تحقیقات و و آموزش و منابع طبیعی

  دکتر جهانشاه صالح
  دکتر جهانشاه صالح

  مرکز تحقیقات و آموزشی و منابع طبیعی

  دکتر محمد سیبی
  دکتر محمد سیبی

  دانشگاه پیام نور

  دکتر فرید گل زردی
  دکتر فرید گل زردی

  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

  دکتر فرهاد احمدی
  دکتر فرهاد احمدی

  دانشگاه جامع علمی-کاربردی

  دکتر مهرداد حاجیان زیدی
  دکتر مهرداد حاجیان زیدی

  دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

  دکتر پژمان دادخواه
  دکتر پژمان دادخواه

  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

  دکتر امیر حسین پیرمرادی
  دکتر امیر حسین پیرمرادی

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  دکتر معصومه عامریان
  دکتر معصومه عامریان

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  دکتر یوسف درویشی
  دکتر یوسف درویشی

  دانشگاه اردبیل

  دکتر پیمان کریمی سلطانی
  دکتر پیمان کریمی سلطانی

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  دکتر مهدی روزبهانی
  دکتر مهدی روزبهانی

  دانشکده صدا و سیما

  دکتر اسماعیل نجفی
  دکتر اسماعیل نجفی

  دانشگاه خوارزمی

  دکتر افشین یوسف گمرکچی
  دکتر افشین یوسف گمرکچی

  مرکز تحقیقات کشاورزی تهران

  دکتر راضیه قدرجانی
  دکتر راضیه قدرجانی

  دانشگاه اهواز

  دکتر علی امیری
  دکتر علی امیری

  دانشجوی دکتری تخصصی

  دکتر فرزانه محمدپور
  دکتر فرزانه محمدپور

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دکتر وحید مغانی بیله سوار
  دکتر وحید مغانی بیله سوار

  باشگاه پژوهشگران و نخبگان

  دکتر عبداله کبودی
  دکتر عبداله کبودی

  دانشگاه گرگان

  دکتر زهرا کشتمند
  دکتر زهرا کشتمند

  دانشگاه آزاد تهران مرکز

  دکتر مهدی بهروش
  دکتر مهدی بهروش

  دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر جعفر آزمون
  دکتر جعفر آزمون

  دانشگاه آندرا

  دکتر نبی اوهانی زنوز
  دکتر نبی اوهانی زنوز

  دانشگاه پیام نور

  دکتر رقیه محمودی
  دکتر رقیه محمودی

  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

  دکتر نیما ارزانی
  دکتر نیما ارزانی

  معاونت علمی ریاست جمهوری

  دکتر حامد امیری
  دکتر حامد امیری

  دانشگاه پیام نور

  دکتر محمد غلامپور
  دکتر محمد غلامپور

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

  دکتر سعید شفیعی ثابت
  دکتر سعید شفیعی ثابت

  وزارت علوم