آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پورتال " سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی پایدار" راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.